Algemene clubinformatie

Op onderstaande dagen draait Jong Nederland Erp club. Heb je vragen? Dan kun je contact met ons opnemen via de algemene contactgegevens, langskomen op het bezoekadres of direct bellen met de contactpersoon van de club.

Incidentele afmeldingen kunnen worden doorgegeven aan de contactpersoon. Uitschrijving als lid dient per e-mail te gebeuren bij het secretariaat (secretariaat@jongnederlanderp.nl).

Club                    Doelgroep Dag, tijd Contactpersoon Telefoon nummer
Maxioren
Groep 2 t/m 5 basisschool
Vrijdag 18:30-20:00 uur
Marijke Kanters
06-10970473
Junioren
Groep 6,7,8 basisschool
Dinsdag 19:00-20:30 uur
Jeroen vd Biggelaar
06-37269774
Senioren 1
Klas 1 en 2, Voortgezet
Donderdag 19:00-20:30 uur
Myrna van Dinther
06-16346865
Senioren 2
Klas 3 en hoger, tot 18 jaar
Donderdag 19:00-20:30 uur
Martine v Brussel
06-20559120