Wat is Jong Nederland?

Jong Nederland Erp richt zich op de Erpse jeugd van 4 t/m 16 jaar. Wij proberen ze in hun vrije tijd zoveel mogelijk spelplezier in groepsverband met leeftijdsgenoten te verschaffen. Er is hierbij geen drang om te presteren, meedoen is belangrijker dan winnen. Hierbij worden zij ondersteund door de leiding en vrijwilligers. Alle informatie kun je lezen op deze website of in de onderstande informatie flyers.

Jong Nederland Erp is opgedeeld in 4 leeftijdsgroepen.

Zit je in groep 1 of 2…? Dan kun jij lid worden van de Minioren! Deze kinderen vragen om een spel dat bij hun leeftijd past, een spel vol beweging en vol variatie, met korte opdrachtjes waarin ze hun fantasie en hun energie kwijt kunnen. Dat kan bij Jong Nederland!
Bekijk snel de minioren flyer!

Zit je in groep 3, 4 of 5…? Dan kun jij lid worden van de Maxioren! De Maxioren spelen graag in een groep. Ze zijn van nature actief. Hun wereld is één en al spel, en één en al nieuwsgierigheid. De spelmogelijkheden hiervoor zijn talrijk: sport en spel, er op uit trekken of de wereld ontdekken door middel van opdrachten.
Bekijk snel de maxioren flyer!

Zit je in groep 6, 7 of 8…? Dan kun jij lid worden van de Junioren! De Junioren zijn graag actief bezig in teamverband. Zij hebben een kritische kijk in de wereld om hun heen en willen steeds nieuwe dingen ontdekken. Activiteiten die hen aanspreken zijn: themagericht werken, teamsporten, creatief spel en activiteiten gericht op samenwerking.
Bekijk snel de junioren flyer!

Vanaf de Brugklas kun jij lid worden van de Senioren! Als senior wil je graag de ‘alledaagse’ sleur ontduiken. Gezelligheid en helemaal jezelf kunnen zijn vind je belangrijk. Je hebt veel behoefte aan het samen zijn in een groep, de eenheid en de sfeer. Veel verschillende types, maar toch één groep. En al een beetje klaar voor leiding?
Bekijk snel de senioren flyer!

Wij zijn veel bezig met onze leden, clubs en activiteiten nu… maar houden onze ogen niet gesloten voor de toekomst. Het bestuur van Jong Nederland Erp heeft een 5 jarenplan opgesteld. Meer weten hierover, lees dan het plan of de samenvattende folder.

Op alle activiteiten van Jong Nederland Erp zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Klik hier om onze algemene voorwaarden te raadplegen.

Contributie

De contributie voor de minioren bedraagt €32.50, voor de maxioren, junioren en senioren €65.00 per seizoen. Voor deelname aan extra activiteiten, buiten de reguliere clubs om (weekenden, toernooien, kamp) wordt een aanvullende bijdrage gevraagd. Deelname aan deze activiteiten is niet verplicht. Het kampgeld voor het zomerkamp bedraagt € 65.00.

De contributie wordt eens per seizoen, in de eerste week van januari afgeschreven via automatische incasso. Hiervoor ontvangt u bij inschrijving een machtigingsformulier.
Bij inschrijving na 1 januari betaalt u slechts de helft van de contributie voor dat seizoen.

Het lidmaatschap kan op elk gewenst moment worden stopgezet. Voor het stopzetten van het lidmaatschap moet per e-mail contact met het secretariaat worden opgenomen. Bij het uitschrijven van uw kind voor 1 januari bent u 50% van de contributie verschuldigd, bij het uitschrijven na 1 januari bent u de gehele contributie verschuldigd.  Reeds betaalde contributie wordt niet teruggestort.

Verzekeringen

Jong Nederland Erp is WA verzekerd. In geval van schade geldt een eigen risico. Verder is een bestuurdersaansprakelijkheids verzekering afgesloten. Ook tijdens kampen is deze verzekering van kracht.