Preventie Ongewenste Intimiteiten

Veiligheid, in elk opzicht, is belangrijk voor ons. Daarom zijn we actief bezig met het voorkomen van ongewenste activiteiten. Alle leiding van Jong Nederland Erp moet, voordat hij leiding wordt, een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overleggen en de landelijke gedragscode ondertekenen.

Daarnaast zijn twee vertrouwenspersoon ingesteld, bij een (vermoeden) van ongewenst gedrag, intimiteiten of gebeurtenissen kan je bij hen vertrouwelijk je verhaal kwijt. Zij kunnen je helpen het probleem verder aan te kaarten, dit kan ook anoniem! Je vind hun contactgegevens op onze vertrouwenspersonen-pagina.

Bijlagen: